Stichting Dierenopvang
“t Heerveld
Luinjeberd - Heerenveen
Bestuurssamenstelling

Voorzitter                    Babs Janssen
Secretaris                    Nynke van der Mei       
Penningmeester            Esther Schoenmakers      
Algemeen bestuurslid     Inge ten Hoeve (tevens beheerster opvang)
Algemeen bestuurslid     Dirkje de Koning
Algemeen bestuurslid     Wieteke van der Berg
Algemeen bestuurslid     Hermand Duenk