Stichting Dierenopvang
“t Heerveld
Luinjeberd - Heerenveen
Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid daar er wordt gewerkt met vrijwilligers. Ook de bestuurders zijn vrijwilligers