Stichting Dierenopvang īt Heerveld
              Luinjeberd - Heerenveen
Bestuurssamenstelling

Voorzitter                    Christien Hermsen
Secretaris                    Nynke van der Mei       
Penningmeester            Esther Schoenmakers      
Algemeen Bestuurslid     Inge ten Hoeve (tevens beheerster opvang)
Algemeen Bestuurslid     Antje Vos